Barwy walki (1964)

Reżyseria: Jerzy Passendorfer

Historia rozgrywa się podczas drugiej wojny światowej. Polska pod okupacją hitlerowską, tylko w niektórych rejonach kraju walczą oddziały partyzanckie o różnych orientacjach politycznych. Również w Górach Świętokrzyskich działają grupy AL, BCH, AK, NSZ a także partyzantka radziecka. Oddział Armii Ludowej, dowodzony przez por. Kołacza, otrzymał zadanie przerzucenia ważnego członka partii w okolice Chełma, gdzie właśnie znajduje się linia frontu...

Obsada:

Pełna obsada