Czas, w którym żyjemy (1968)

Cas, ktorý zijeme

Film obejmuje kilka pierwszych miesięcy roku 1968. W tym gorącym okresie niczego nie można było być pewnym, ale wszyscy wiedzieli jedno: ten stan musi się zmienić. Obywatele bezradnie przyglądali się niesprawiedliwości, jaka spotyka choćby rolników, czy pracowników wyzyskiwanych „ku chwale” klasy robotniczej. Zewsząd słyszano kłamstwa na temat wzrostu gospodarczego, którego nie było. Kłamano na temat prześladowań inteligencji, tuszowania okrutnych egzekucjach dokonywanych na niewinnych ludziach; fałszowano informacje na temat stosunków czesko-słowackich. Słowacki dokumentalista przedstawił w tym filmie autentyczny i pełny obraz sytuacji ― dążeń, oczekiwań i nadziei ludzi, którzy stanęli u progu historycznym przemian, nazwanych później „Praską Wiosną”. (Tofifest)