Zdjęcia w większości znane z wcześniejszych produkcji BBC a wywód dość oczywisty. Film rekomendowałbym do puszczania w szkołach.

Guma
doktorpueblo
verdiana