Rękopisy z Timbuktu (2009)

Manuscripts of Timbuktu
Reżyseria: Zola Maseko

Zola Maseko, jeden z najważniejszych współczesnych reżyserów południowoafrykańskich, tym razem zdecydował się przedstawić mało znane fakty z historii kontynentu afrykańskiego - zachowane manuskrypty z Timbuktu. Twierdzi się powszechnie, że Czarna Afryka nie ma pisanej historii. Tym samym odkrycie oznacza rewizję tego stwierdzenia. Manuskrypty są dowodem na wielkość ośrodka nauki w Timbuktu, mieście leżącym obecnie na terenie państwa Mali. W rękopisach można znaleźć dowody na to, że do Timbuktu zjeżdżali się uczeni z całego świata, aby dyskutowaći i uczyć się od miejscowych mędrców, wśród których najbardziej wyróżniał się Ahmed Baba. Manuskrypty pokazują wysoki poziom lokalnej wiedzy architektonicznej, astronomicznej, ekonomicznej, geograficznej, a w szczególności matematycznej. Ciekawe koleje losu mędrcy Ahmeda Baba pozwalają na zrozumienie specyfiki ówczesnej sytuacji politycznej w tym rejonie świata. (afrykamera.pl)

Habdank
inheracil