Meir Ezofowicz (1911)

Konserwatywna starszyzna żydowskiego miasteczka nie akceptuje młodego, żądnego wiedzy, walczącego z ciemnotą i niesprawiedliwością Meira Ezofowicza. Nietolerancja społeczeństwa prowadzi do tragedii.

Obsada:

Pełna obsada