Poste restante (2009)

Reżyseria: Marcel Łoziński
Scenariusz:

Listy, których adresaci są nie do odnalezienia, trafiają do Urzędu Przesyłek Niedoręczalnych w Koluszkach. W Polsce jest ich co roku około miliona, wśród nich kilkanaście adresowanych do Pana Boga. Film opowiada historię jednego z tych listów. (opis dystrybutora)

psubrat
niebieskiptak
mariamcieslak
idefiks
1923
PanTomasz
Bedrzich
lamijka
verdiana
kinomaniak