Utwory muzyczne ilustrowane materiałami filmowymi z czasów Wielkiej Wojny. Początkowo bardziej skupiono się na archiwaliach, co było bardzo ciekawe, gdyż większości z tych filmów nigdy nie widziałem, później jednak obrazy wojny, cierpienia, zdeformowanych ciał podporządkowane zostały całkowicie muzyce. I są to puste teledyski, pozbawione krytycznego ostrza.

inheracil