Licencja treści w serwisie

Wszystkie teksty na stronie podlegają licencji Creative Commons 2.5 Uznanie Autorstwa, co oznacza, że możesz:

  • kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać (np. na publicznym wystąpieniu) artykuły i inne treści opublikowane w serwisie,
  • tworzyć utwory zależne na ich podstawie.

Uznanie autorstwa oznacza, że cytowaną czy przerobioną treść należy oznaczyć następujący sposób:

  • podać link do strony na której tekst został opublikowany (np. jeśli jest to recenzja, to link powinien wskazywać na stronę tej recenzji,
  • podać nazwę serwisu, z którego pochodzi treść (w tym przypadku "Filmaster.pl"),
  • podać nick lub imię i nazwisko autora tekstu.

Dodatkowo, w celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.

Uwaga: korzystając z serwisu i tworząc treść (np dodając recenzje i komentarze, czy modyfikując opisy filmów), zgadasz się, że Twoja twórczość opublikowana będzie na warunkach wyżej opisanej licencji.