Profil użytkownika fender

Midnight Express (6)

Jest akurat dokładnie powiedziane, że jest on kozłem ofiarnym - dostał nieuczciwie wysoki wyrok, nawet jak na standardy czasu i miejsca, w którym się znalazł - po prostu przytrafił mu się peszek.