Krzysztof Osica

napisał o Nr. 10

Alex van Warmerdam łamie ważne filmowe przykazanie, czyli "Nie będziesz nudził bliźniego swego".