doktor pueblo

napisał o Bacurau

Wątki lokalne są świetne, ale "źli" są tak kliszowi, a przesłanie filmu tak łopatologiczne, że ostateczna ocena filmu rozbija się o to, czy kogoś takie przerysowania bawią. Mnie niestety umiarkowanie.